TARIM TAKVİMİ


 

  AŞILI CEVİZ TARIM TAKVİMİ
 
  Ocak
  Dikim yapılır. Fidan çevresine ÇİFTLİK GÜBRESİ verilir.
  Kalem Kesilir (Damızlık Ağaçlardan).
  BUDAMA yapılır (Ilıman iklim de).
  Sertifika için başvuru yapılır
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Çiftlik GÜBRELEMESİ yapılır (Eski Bahçeye).
   
  Şubat
  Dikim yapılır. Fidan çevresine ÇİFTLİK GÜBRESİ verilir.
  Aşı yapılır (Kapalı alanda, Masada, Dilcikli Aşı).
  ÇEŞİT DEĞ. aşıları yapılacak ağaçlar aşı yerinden kesilir.
  Sertifika için başvuru yapılır
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Budamaya devam edilir.
   
  Mart
  DİKİM yapılır. Fidanın çevresine ÇİFTLİK GÜBRESİ verilir.
  AŞIYA devam edilir.
  Önceki yıl yapIlan göz aşıları kesilir.
  Yap. GÜBRESİ Karaleke varsa mantar ilacı püskürtülür.
  Sertifika için başvuru yapılır
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Nematod için başvuru (Akdeniz Bölgesi)
  Aralıkta Ekimi yapıIamayan tohum ekilir.
  ÇEŞİT DEĞ. aşıları (Kalem) yapılır.
   
  Nisan
  DİKİM yapılır.
  Tünel Seradaki aşılı fidanlara ve yastıktaki çöğürlere bakım yapılır.
  GÜBRELEME'ye devam edilir (Püskürtme).
  ÇEŞİT DEĞ. aşılarIna devam edilir.
  Yeni dikilen aşılı FidanlarIn sulama ve çapası yapılır.
  Kurak Bölgelerde MALÇLAMA yapılır.
  Sertifika için başvuru yapılır
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Nematod için başvuru (Ege, Akdeniz ve G.Doğu Anadolu Bölgesi)
   
  Mayıs
  DİKİM yapılır (Arazi hazırsa Torbalı fidan dikilir).
  Aşırı soğuklar geçince sera Üzeri tamamen açılır.
  Dikim için ARAZİ HAZIRLIĞI yapılır.
  Gübrelemeye devam edilir (Püskürtme).
  AşılıFidan ve Çöğürlerin bakımına devam edilir.
  KIŞ kuraklığı varsa çiçek açmış ağaçlar sulanır.
  Sulama ve çapalamaya devam edilir.
  Nematod için başvuru (Bütün bölgeler)
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
   
  Haziran
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  Aşılı fidanların sulanma, gübreleme ve ilaçlaması yapılır.
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Gübrelemeye devam edilir (Püskürtme).
  Meyveli ağaçlar kurak varsa sulanır (Önemli).
  Sulama ve Çapaya devam edilir.
  Nematod için başvuru (Bütün bölgeler)
  Kurak yörelerde MALÇLAMA yapılır (Yeşil Gübre).
   
  Temmuz
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  Aşılı Fidanların bakImına devam edilir.
  Gübrelemeye devam edilir (Püskürtme).
  Sulama ve Çapaya devam edilir.
  Sert iklimi olan yörelerde BUDAMA yapılır.
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Malçlama’ya devam edilir.
  Arazi hazırlığına devam edilir.
   
  Ağustos
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  Aşılı Fidanların bakImına devam edilir.
  Yastıktaki Fidanlara Göz aşısı yapılır.
  Gübrelemeye devam edilir (Püskürtme).
  ÇEŞİT DEĞ. aşısı (Göz) yapılır.
  Sulama ve Çapaya devam edilir.
  Malçlamaya devam edilir.
  Yaprak ve Toprak ANALİZİ için örnekler alınır.
   
  Eylül
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  Arazi hazırlığı için TEMEL gübreleme yapılır.
  HASAT’tan 15 gün önce ağaçlar sulanır.
  HASAT yapılır.
  Nematod için başvuru (Bütün bölgeler)
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Sulama azaltılır.
  Nematod için başvuru yapılır.
  Arazi hazırlığına devam edilir.
   
  Ekim
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  Temel Gübreleme yapılır.
  Zararlılarla mücadele yapılır.
  HASAT’a devam edilir
  Nematod için başvuru (Bütün bölgeler)
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Arazi hazırlığına devam edilir.
   
  Kasım
  DİKİM yapılır (Torbalı fidan).
  GÜBRELEME yapılır.
  Bir önceki yıl aşılanan Fidanlar SÖKÜLÜR.
  Nematod için başvuru (Bütün bölgeler)
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
   
  Aralık
  DİKİM yapılır.
  Bahçe tesisi DESTEKLEMESİ için başvuru yapılır
  Ahır GÜBRELEMESİ yapılır (Tesiste 3 yılda bir).
  Torbada aşılanacak çöğürler sökülüp torbaya alınır.
  SÖKÜME devam edilir.
  EKİM yapılır (Çoğur için Tohum Ekimi).