- Danışmanlık       - Zirai Mücadele - Don                 - Gübreleme                            - Toprak Profili Etüdü
                                               - Bahçe Kurma      - Bayrak Cevizi - Seleksiyon       - Çin,Avrupa,Abd Gezileri       - Site Haritası - İletişim      

CEVİZDE BAHAR VE YAZ SEZONUNDA

YAPILACAKLAR

AY

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

MART

İLAÇLAMA – Ceviz’de önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan hastalık ve zararlıların Biyolojik gelişmeleri takip edilerek türleri belirlenmeli ve yağış durumuna göre İlaçla Feromon tuzakları desteğinde mücadele edilmelidir. En uygun ilaçlama Elektrostatik olanıdır.

DON – Geç donlara karşı mücadele için en geç Şubat’ta temizlenen arazi don olacağı zaman sulanır. Bunun dışında bahçede hiçbir işlem yapılmaz. İmkânlar dâhilinde dona karşı sisleme veya pervane uygulanması yapılabilir.

ÇEŞİT DEĞİŞTİRME AŞILARI- Nisan’da aşı yapılacak ağaçlar ay sonu kesilebilir.

NİSAN

İLAÇLAMA – Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

DON – Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

ÇEŞİT DEĞİŞTİRME AŞILARI – Aşılanacak ağaçlar kesilir kesilmez aynı anda aşı yapılabilir.

MAYIS

İLAÇLAMA – Yağış durumuna göre Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

GÜBRELEME – Toprak Analizine göre Yaprak ve Topraktan gübreleme yapılır.

SULAMA – En az haftada bir gerekli olan su ihtiyacı karşılanır.

OT ALMA – Dal altlarındaki otlar yolunarak diğer alanlar çapa veya biçilerek alınır.

MALÇ – Dal altlarından yolunan otlarla malçlama yapılır.

ÇAPALAMA – Dal altlarındaki kaymak tabaka çapa ile kırılır.

SÜRME – Erozyon dikkate alınarak dal altları hariç yerlerde sürüm yapılır.

HAZİRAN

İLAÇLAMA – Yağış durumu ve yoğunluğa göre Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

GÜBRELEME - Toprak Analizine göre Yaprak ve Topraktan gübrelemeye devam edilir. SULAMA-OT ALMA- ÇAPALAMA ve MALÇ – Mayıstaki gibi devam eder.

DİKİM – Yeni Tüplü fidan dikimlerine başlanır.

TEMMUZ

İLAÇLAMA – Yağış durumu ve yoğunluğa göre Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

GÜBRELEME - Toprak Analizine göre Yaprak ve Topraktan gübrelemeye devam edilir.

SULAMA-OT ALMA- ÇAPALAMA ve MALÇ – Mayıstaki gibi devam eder.

YAPRAK ANALİZİ – Tekniğine uygun Yaprak Analizi yapılır.

KAOLİN UYGULANMASI – Güneş yanıklığına karşı yapraktan kaolin uygulanır.

AĞUSTOS

İLAÇLAMA – Yağış durumu ve yoğunluğa göre Martta yapılacak iş ve işlemler aynen uygulanır.

GÜBRELEME - Toprak Analizine göre Yaprak ve Topraktan gübreleme yapılır.

SULAMA – Sulamaya devam edilir.

BUDAMA(Yaz Budaması-Yeşil Budama) – Ceviz ağacı yapraklı iken sık olan dallar belirlenip ince olanları alınır. Kalın dalların kesilmesi kış budamasına bırakılır.

KAOLİN UYGULANMASI – Güneş yanıklığına karşı yapraktan kaolin uygulanır.

 

       NOT: 1) - ARAZİ HAZIRLIĞI VE TÜPLÜ FİDAN DİKİMİ: Yılın her ayında yapılabileceği için bu cetvele dahil edilmemiştir.

                  2)- Açık Köklü ve Tüplü Fidan yetiştirme ile ilgili iş ve işlemler bu cetvele dahil edilmemiştir.

CEVİZDE GÜZ VE KIŞ SEZONU

YAPILACAKLAR

AY

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

EYLÜL

SULAMA - Sulamaya azaltılarak devam edilir.

HASAT - Bazı çeşitlerde Hasata başlanır. Hasattan 15 gün önce sulama kesilir. Hasat sonrası bol su verilir.

EKİM

SULAMA - Hasattan 15 gün önce sulama kesilir.

HASAT -  Hasat sonrası bol su verilir.

TOPRAK ANALİZİ - Hasattan sonra Toprak Analizi yapılır.

GÜBRELEME - Yapraktan Bor ve Çinko verilir.

KASIM

İLAÇLAMA - Yaprak dökümü bitmek üzere iken Nemli bölgelerde Bordo Bulamacı atılır. En uygun ilaçlama Elektrostatik olanıdır.

BAKIM - Yaprak dökülünce yapraklarla birlikte hastalıklı dallar toplanıp imha edilir.

              - Bahçe temizlenince dal altlarına girmeden Erozyon göz önüne alınarak sürüm yapılır.

FİDAN SÖKÜMÜ VE DİKİM – Kasımın son haftasında fidan sökümü ve dikimine başlanıp Mart ayına kadar devam eder.

ARALIK

GÜBRELEME - Çiftlik Gübresi, dal iz düşümünden geçirilecek Dipkazan izindeki 20 cm. derinliğe 1m. ye yarım teneke olarak verilir. (2-3 yılda bir)

DİKİM - Kendi kendine yaprağını döken fidanlar uyanıncaya kadar dikim yapılır.

            - Tüplü fidanlar her zaman dikilebilir.

SÜRME - Erozyon dikkate alınarak dal altları hariç yerlerde sürüm yapılır.

OCAK

– (Hava koşulları elverdikçe Kasım ve Aralık’taki iş ve işlemler devam eder)

BUDAMA (Kış Budaması) - İklim durumuna göre budama yapılır.

ŞUBAT

GÜBRELEME - Toprağın pH derecesine göre ilaveli Kompoze gübre en az 20 cm. derinliğe gömülerek verilir.

BUDAMA (Kış Budaması) - İklim durumuna göre budamaya devam edilir.

OT ALMA - Mart veya Nisan’da meydana gelebilecek Geç Donların etkisini azaltmak için Güneşin toprağı daha çok ısıtması bakımından bahçede bulunan her türlü ot ve yerdeki dal vs. temizlenir.

AŞI KALEMİ KESİMİ – Çeşit değiştirme aşlarında kullanılacak aşı kalemi temini için sürgünler kesilip Nisan ayına kadar uygun şartlarda saklanır.

 

NOT: 1) - ARAZİ HAZIRLIĞI VE TÜPLÜ FİDAN DİKİMİ: Yılın her ayında yapılabileceği için bu cetvele dahil edilmemiştir.

          2)- Açık Köklü ve Tüplü Fidan yetiştirme ile ilgili iş ve işlemler bu cetvele dahil edilmemiştir.